-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۲۵, جمعه

آخرین نالش های جورج فلوید «افغانی»

امرالله صالح به ثبوت مساله یی تقلا دارد که پنجاه سال است ثبوت شده است. از مردم می ترسند/ اما می گویند از ما دفاع کنید!

امرالله صالح می گوید:

 اکنون قوای هوایی پاکستان برای حمایت طالبان دست به کار است. آیا کدام ثبوت دیگر که این جنگ نه از طرف طالب بلکه توسط طالب است نیاز دارید ؟  برای حراست از عزت افغانستان بسیج شوید. بسیج شویم. ملت ها برنده اند. مطمین باشید.

رحمت الله نبیل نیز دردقایق نود، همین استغاثه را سر داده است که حالا دیر است. حاکمیتی که پشتوانۀ مردم را از دست بدهد، خشم و خروش های تبلیغاتی اش در نهایت امر، به واپسین ضجه های مرد سیاه پوست - جورج فلوید- مشابهت می یابد که زیرپاشنۀ پلیسی حرف نا شنو، زنده گی از کف داد. 

البته ارگ کابل بی زحمت می تواند اعلان کند که آنچه صالح نوشته، نظرشخصی خودش است؛ به این دلیل که اعلامیۀ رسمی جمهوری سه نفره درین همین زمینه پخش نه شده است. تازه ترین فیس بوک نگاری صالح «ثبوت» می کند که او و محور سه گانۀ قُلدر ها چه راه هایی را به خطا رفته اند که کار به این جا کشید.

از صالح سوال شود که مخاطبش کی ها اند؟

 پول، اسلحه، اردو، پلیس و امنیت در اختیار حکومت سه نفره است. تا همین اکنون ارگ عامل اصلی جلوگیری از بسیج عمومی برای نجات افغانستان از حالت اضطراری است. فضلی صریحاً مقاومت مردمی را «ملیشه سازی» می گوید که در تخار از جنگ فرار کرد. امرالله باید نخست مشکل خود را در سطح بالا با غنی و فضلی حل کند.

ثانیاً حمایت قاطع پاکستان از طالبان، چه نیازی به ثبوت دارد؟ این واقعیت، درذهن یک کودک افغانستان هم مسآله یی حل شده است. آن چه محتاج ثبوت است، نقش و ارتباط پدیده یی به نام حکومت جمهوری سه نفرۀ افغانستان با طالبان است که بازی را چی گونه پیش برده/ چی گونه پیش خواهد برد. اعلامیه نویسی امرالله امری شخصی است و و به موضع اشرف غنی وفضلی هم خوانی ندارد. تا همین دم، به پنجشیر، سنگرگاه کلیدی مقاومت وبسیج، یک قبضه تفنگ داده نشده است. تا همین دم، انتخاب ارگ میان طالب و قرارگاه مقاومت ملی پنجشیر، طالب است.

تاریخ مصرف این حکومت گذشته است، امرالله صالح به جای فراخوان به بسیج عمومی مردم، در دفاع از حکومتی که دیگر به آن ها تعلقی ندارد، خود باید به بسیج ملی ملحق شود.