-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۸, جمعه

رابطه جنسی با اسب

استاد حمید مهرورز

 در یک راه‌پیمایی جنگی، سربازی را در حال رابطه‌ی جنسی با اسپش دستگیر کردند. او را دست‌بسته آوردند و در میان خرمنی از آتش افگندند. پس از او اسپش را نیز در آتش افگندند و سوختاندند. من که از گرسنگی رنج می‌بردم، آرزومند بودم اجازه داشته باشم که گوشت آن اسپ را بخورم.

از: دفتر یادداشت‌های یک سرباز مزدور در جنگ‌های ۳۰ ساله‌ی مذهبی اروپا به نام پیتر هگن‌دروف*. این روزها ویدیوی سنگسار جوانی را در فسبوک دیدم که نمیدانم چگونه دادگاهی چنین بیدادی را در حق او رواداشته بودد. من نیز این سرگذشت را این‌جا آوردم که بدانیم در هرکجای دنیا که دین به‌قول آقای هادف گرامی در دام وهم گرفتار شود، کارهای داعشی و طالبانی بسیاری می‌کند که شاید حتا در تصور بسیاری آدم‌ها خطور نکند.

………………

*پیتر هگن‌دروف (Peter Hagendrof) یک سرباز مزدور در جنگ‌ ۳۰ ساله‌ی اروپا (۱۶۱۸-۱۶۴۸م.) بود. این جنگ، که در اصل یک جنگ مذهبی میان پروتستانت‌ها و کاتولیک‌ها بود، به حدی گستردگی داشت که شماری آن را نخستین جنگ جهانی نیز می‌دانند. پیتر خاطرات خویش را از این جنگ یادداشت می‌کرد تا به‌گغته‌ی خودش فرزاندانش پس از وی بدانند که بر ایشان در جریان جنگ‌ها چه رفته است. امروز یادداشت‌های او نشان می‌دهد که در آن هنگام و در آن جنگ فرهنگ جنگ چگونه بوده است. او از حمله‌ها و گریزها، غارت‌ها و تجاوزهای جنسی، قحطی و بیماری، زمین‌های سوخته و شهرهای آتش‌گرفته و بربادرفته می‌نویسد. تلفات این جنگ در حدی بود که مثلن پس از جنگ درجنوب آلمان از هر ۳ نفر فقط یک نفر زنده‌ماند؛ و از جمعیت یک شهر ۳ میلیونی، ۸۰۰ هزار تن باقی ماندند، بقیه یا در جنگ کشته شدند و یا بر اثر گرسنگی و طاعون مردند.