-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۱۴, دوشنبه

پیش روی طالبان تا استعفای غنی ادامه می یابد


فشارها براشرف غنی برای استعفای عاجل افزایش یافته؛ اما وی همچنان میگوید که جنازۀ مرا از ارگ بیرون کنید.

 گزارش های تازه از مجموعه اطلاعات به هم پیوسته نشان می دهد که فتوحات گسترده و حشری طالبان درشمال و جنوب، تا اعلام استعفای اشرف غنی و باز کردن فصل جدید زعامت در یک نظام انتقالی ادامه می یابد. قدرت های منطقه یی به شمول روسیه نیز منتظر استعفای غنی می باشند.

رهبران رده اول سیاسی و جهادی همه ازین جریان مطلع اند. علت سکوت استاد سیاف و احمد مسعود نیز همین است. امریکا بارها این مطلب را به سمع اشرف غنی رسانیده؛ اما لجاجت غنی مانع پیشرفت پروسه شده است. حمدالله محب در سفر به روسیه تنها دست آوردی که داشته، تاکید روسیه بر تشکیل حکومت عبوری بوده است.

غنی به حدی سرتمبه و کورچشم است که حتی تا آن جا جلو می رود که به صلیب کشیده شود!