-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۲۳, چهارشنبه

اخطار خلیلزاد به خاطر توزیع اسلحه

توقف مسلح سازی خیزش های مردمی

 دولت کابل از توزیع اسلحه به قطعات تازه تشکیل مقاومت برضد بربریت طالبان شانه خالی کرده است. 

خلیل زاد به تاکید گفته است که ارگ نباید به هیچ یک از ولایات جنگ ابزار توزیع کند. درشمال و هرات و همه جا، کارزار مسلح سازی برای دفاع از نظام متوقف است. طالبان مستقر در شمال، از سوی مفرزه های عملیاتی امریکا مدیریت می شوند. آموزش نظامی و تمرین خرابکاری به وسیلۀ طالبان برای اتباع آسیای میانه درجریان است تا بعداً با عبور از مرز های کوهستانی، به ازبکستان و تاجکستان رخنه کرده و عقبۀ منظم تدارکات برای جنگجویان سازماندهی می شود. 

روسیه تازه اخطارداده است. طالبان به روس ها افاده داده اند که ما مرز ها بین افغانستان و آسیای میانه را درکنترول خود گرفته ایم و به هیچ یک از باند گروپ های داعش والقاعده اجازه فعالیت و عبور به آسیای میانه داده نمی شود. اما گزارش ها مشعر اند که خرابکاران از سوی مفرزه های ناشناس بعد از تمرینات خاص، از مسیرهای گم و غیر مرزی به داخل آسیای میانه عبور داده می شوند. 

یک جنگ خیلی قوی بین  طالبان و داعش در شمال راه اندازی خواهد شد. چون هزار ها نفر داعش تحت پوشش طالب در  سطوح رهبری طالبان در شمال حضور دارند که در اصل داعش اند و منتظرعلنی شدن فعالیت های شان اند کهچنان یک شبه تغییر قیافه بدهند دامن طالبان را به هوا کنند که جهان درحیرت برود. 

منتظر چند برنامه های اند. این پروژه شاید ده سال دیگر ادامه پیدا  کند.