-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۱۳, یکشنبه

سقوط شمال، جزء توافق خلیلزاد و ملابرادراست

 رانش قطعات نظامی و مراکز حکومتی در صفحات شمال به نفع طالبان، پیش از برگشت ناگهانی و مرموز اسدالله خالد از امریکا شروع شده بود. 

همه ای نشانه ها حکایه از آن دارند که سپاریدن افغانستان شمالی ( درقدم اول) به طالبان، بخشی از توافق نامه خلیلزاد - ملابرادر بوده است که افشا نمی شود؛ اما عملی می شود. همزمان با خروج نیروهای امریکایی، سقوط مراکز نظامی نیز آغاز گردید که با ختم کامل خروج قوای خارجی، مرحله اول کار صفحات شمال نیز یکسره خواهد شد. تخلیۀ مؤقتی سفارت امریکا معنایش این است که آن ها پیش بین یک توفان داخلی هستند و بعد از آرام شدن توفان بر می گردند.

اشرف غنی واقعاً شوکه شد. حکومت غنی هرچند به دامن قوای مقاومت غلتیده و مقرری بسم الله محمدی به وزارت دفاع، نوشیدن جام زهر بود؛ بازهم راه نجات ندارد؛ زیرا پشتش خالی شده و از درون مثل سیب گندیده، فاسد شده است. طالب بعد از تصرف همه ای ولسوالی ها در شمال، قبل از حمله بر کلان شهر ها، بزرگ راه های اکمالاتی را تحت کنترول خود می گیرد. نوبت بعدی، تسخیرسراسر جنوب، شرق و جنوب غرب است ... مشروط به این که غفلتاً شکار یک موج برگشت وحشتناک نشده و در دریای خون غرقه نگردد!

امکان دارد که درصورت تشدید جنگ و سرمایه گذاری رقابتی منطقه یی ، حکومت کابل قدم به قدم به دست قوای مقاومت بیفتد و امریکا ممکن است با بخشی از نیروهای مقاومت درین باره به یک بندوبست کلی رسیده باشد.

 برای ایجاد رهبری واحد و همه پذیر مقاومت ملی، درشرایط جنگی، زیاد نمی توان امیدوار بود. اردوگاه مقاومت تا کنون فاقد مرکزیت و رهبری واحد است؛ و «کارتن کلان ها» فقط به فکر نجات سرمایه و خانواده های شان اند؛ فاز جنگ و گریز و شکست های نوبتی نیز درپیش است.