-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۱۷, پنجشنبه

تفنگ بخرید/ میراث فهیم و عبدالله به پنجشیر

 جالب!

مردم سلاح بخرند باز تحت ریاست به رهبری تاج محمد جاهد علیه طالب و حامیان شان بجنگند؟

 یکبار از تاج محمد جاهد بپرسید که سلاح های ذخیره شده قهرمان ملی که در دیپوهای پارنده ذخیره شده بود چه‌شد؟

از رهبری مقام استان پنجشیر مشمول والی فعلی بپرسید! حتی به‌تعداد ۲۰۰ کانتینر سلاح‌های مختلف‌النوع در دیپوها موجود بود توسط مسوولین اسبق شماره زده شده در کابل انتقال نموده از آن برای اطاق محافظین خویش استفاده میکنند.

 در شرایط فعلی مردم پنجشیر نان برای خوردن ندارند چه باشه که باز سلاح خریداری کنند.

 قبلن مردم پنجشیر با یک دست واحد علیه کشور های متخاصم جنگیدند ولی دیگران امتیاز گرفتند که تاهنوز از شهرت خوب برخوردار اند و در بلندترین بست های حکومت حتی تا معاونیت اول کار میکنند آنها در فکرش نبود حالا که طالبان وحشی دوباره در پنجشیر میخواهند بیایند مردم بیچاره را سپهر خان‌زاده ها می خواهد بسازد.

یک تعداد حلقه خاص دزدی کردند و صاحب قصر و زندگی شدند اما دیگر پنجشیری‌ها بدنام کل افغانستان.

نویسنده: الله‌ نور نوری