-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۹, شنبه

حکمتیار و کرزی در آستانۀ کوچ کشی به ترکیه

چوب خطی های استخبارات منطقه درصدد بیمه کردن حیات خویش اند.

براساس اطلاع واصله به گزارشنامه افغانستان، پس از آن که گروه طالبان گلبدین حکمتیار را به اعدام تهدید کردند، حکمتیار درتماس با حکومت رجب طیب اردوغان، خواستار حمایت از خود شده است. چندی پیش خبر انتقال حکمتیار به ترکیه به خاطر درمان بیماری به شکل غیررسمی انتشار یافته بود. اکنون منبعی به گزارشنامه افغانستان اطلاع داد که وی همان زمان از بیمارستان سردارداوود خان ( چهارصد بسترسابقه) به بهانۀ درمان بیماری به ترکیه منتقل شده بود.

حکمتیار درزمان اقامت درترکیه ضمن دیداربا مقامات ترک، یک حویلی بزرگی را برای اقامت خانواده اش درترکیه خریداری کرده است. درگزارش قید شده است که ترکیه به پناهنده شدن حکمتیار علاقه مند است و با شروع کارزار ترافیک داعش درنبرد های آینده درافغانستان او را درپروژۀ جدید سهمی درخور بدهد. خبر دیگری مشعر است که حامد کرزی رئیس جمهور سابق، قرار است خانواده اش را به ترکیه منتقل کند. هم زمان با شکسته شدن حاکمیت دولتی درقندهار و اشغال جایداد ها و اماکن دودمان کرزی، فشار ها بر وی افزایش یافته است. با آن که والی قندهار کرزی را متهم به دست داشتن در واگذاری مناطقی درقندهارکرده، کرزی از سوی افکارعمومی سخت زیر فشار قرار گرفته است. 

گزارشنامه افغانستان به تاریخ 16 سرطان امسال از تصمیم کرزی برای مهاجرت به ترکیه پرده برداشته بود. ایرانی ها قبلاً به کرزی اطلاع داده اند که در صورت پیروزی طالبان، او را با جرم خیانت باچند تن اعضاء بلند پایه  حکومتش و همچنین عده ای از افراد حکومت فعلی اعدام خواهند کرد.

درتازه ترین اجماع سران سیاسی وجهادی به هدف حمایت از قوای مسلح افغانستان درجنگ علیه طالبان، کرزی و حکمتیار حضور نداشته اند.