-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲, شنبه

تمثیل کامل دروغ در جلسه شش و نیم

اشاره: اگر بعد از خوانش متن زیر، اندک ترین بوی صداقت ازین جلسه شش ونیم، به دماغ تان بخورد؛ مرا دشنام دهید!

جلسۀ شش و نیم به ریاست رئیس جمهور محمد اشرف غنی صبح امروز در ارگ دایر شد و در آن مسئولین، گزارش شان را از بخش های مختلف به رئیس جمهور ارائه کردند.

رئیس جمهور پس از استماع گزارش های آنان، ضمن ستایش از کار، جدیت و هماهنگی جلسۀ شش و نیم، از مدیریت  و هماهنگی معاون اول ریاست جمهوری میان نهادهای مختلف کابل، قدردانی نمود.

رئیس جمهور غنی، گفت که با بهبود هماهنگی میان ادارات؛ حیثیت پولیس بالا رفته، شاروالی کارهایش را با جدیت و قاطعیت به پیش می برد و کارکردهای ولایت بهتر شده است.

رئیس جمهور کشور جلسۀ شش و نیم را یکی از جلسات نمونه خوانده، گفت که این جلسه برای کابل یک روایت ساخته است، روایت کابل روایت تمام ملت است، باید تقویت شود و در سراسر کشور عملی گردد.

رئیس جمهور غنی در اخیر سخنانش گفت که امنیت ولسوالی های چهار اطراف کابل بهبود یافته، در امر مبارزه با جرایم سنگین، هماهنگی نزدیک با څارنوالی و پیگیری هر دوسیه تا کوچکترین مسایل و همچنان رسیدگی به خانواده های شهدا، پیشرفت های قابل ملاحظه ی به میان آمده است.