-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۲۲, سه‌شنبه

فاز جدید رقابت های نا معلوم درافغانستان

 امریکا بعد ازین به هر شیوه یی که بخواهد در مسابقه افغانستان بازی کند، چانسی را که برای همیشه از دست داده، به دست نخواهد آمد. شکست امریکا، همه را هیجانی ساخته است. 

قدرت ها نشان می دهند که در مورد قدرت یابی محوری طالبان به توافق رسیده باشند. اما این اجماع در مواجهه با مردمی که ( اگرقاطع تصمیم بگیرند) مثل بند ریگی از هم می پاشد. طالب، عضویت و شیرۀ طبیعی افغانستان نیست و با همه ای اقشار مردم درتقابل است. علایمی هم دیده می شود که افغانستان به دو یا چند پارچه تقسیم شود. افغانستان راهمان گونه که طراحی وایجاد کردند، به همان منوال به قطعات قابل مدیریت و کنترول تبدیل کرده می توانند. احساس من این است که تحولات تاریخی، بعد از یک سلسله جنگ های خونبار و فیصله کن پدید خواهد آمد.