-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۲۵, جمعه

نه به آتش بس ضد افغانستان

 برای دفاع از سرزمین و خانواده تان خود دست بکار شوید.

رامش شمال

انتظار ازین حکومتی که با داشتن ۳۰۰ هزار نیروی امنیتی و دفاعی ۸۰ فیصد اراضی کشور را به طالب مزدور سپرده حماقت است.

روز جمعه نیز چند آدم به نمایندگی از مردم افغانستان وارد دوحه می‌شوند که شاید با طالبان آتش بس نمایند و اين آتش بس به معنى قوت بخشى، مانده نباشى و استحكام بخشى براى گروه طالبان است اگر اين آتش بس در قبال عقب نشينى از اراضى كه در تصرف طالبان است باشد به نفع كشور و مردم آن مناطق ميباشد.

آتش بس با طالب در شرایطی که بنادر، شاهراه‌ها و ۸۰ فیصد اراضی را در اختیار دارد حماقت بیش نخواهد بود، برای طالبی که از نبود نیرو و منابع مالى محکوم به شکست است اگر مهلت بدهند یعنی فرصت تمویل و تجهیز از بنادر و شاهراه ها را بر آنها دادیم و با استفاده از اراضی هزاران نیروی تازه نفس پنجابى و پاكستانى برای لشکر کشی به شهرها آماده خواهند کرد و آنگاه توان ایستادن نخواهید داشت چون مسير هاى اكمالاتى عام و تام به اختيار شان است.

پ.ن

طالب هنگام آتش بس خواستار رهایی ۷۰۰۰ زندانی دیگر خود نیز است و درخواست دیگر شان حذف اسامی تروریست ها از ليست سیاه سازمان ملل ميباشد.