-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۱۷, پنجشنبه

سطح و سویۀ شاهنشاه تعصب را ببینید

 


شاه شجاع اول در قرن نوزده، نسبت به این مزدورمغز شویی شده، بسیار ذهن خلاق داشت وپاره اشعاری نغز از وی برجا مانده است. اما از اشرف غنی، کافی است که همین مکتوب ثبت تاریخ ننگین خودش شود.