-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۲۴, پنجشنبه

آتش بس در بدل تسلیمی کامل

 به قیمت تسلیمی کامل نخبه گان و سیاسیون، نیروهای ملی، دموکرات و مدنیت باور، آتش بس مؤقتی اعلام خواهد شد. نادر نادری گفت: گروه طالبان گفته اند آتش بس سه ماهه میکنیم اما مشروط به این که ۷ هزار زندانی ما را آزاد کنید.

تروریست ها با حمایت امریکا، پاکستان و عربستان و  درهمین مقطع توقف نخواهند کرد. آن ها باید کابوس خود ( سنگرگاه پنجشیر) را از دم راه بردارند. این که می توانند یانه، آینده ثبوت خواهد کرد؛ اما شکی نیست که طالبان ریش تراشیده و نکتایی دار دیر یا زود تسلیم نازدانه های تروریست خویش خواهند شد اما برای مردم و آیندۀ افغانستان بسیار وحشت ناک است. جنگ عادلانۀ خلق برای بقا، فرض اجتناب ناپذیر است.