-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۲۳, چهارشنبه

احتمال آتش بس سه ماهه

 

این آتش بس، خطرناک تر از جنگ حشری طالبان درشمال است.

ضلع پنهان تحویلی دهی ولسوالی های شمال کشور به طالبان که بین  ارگ، طالبان، آمریکا  تفاهم شده بود، ارگ و خلیل زاد طالبان را بالای مردم شمال حاکم ساخت. تمام  بنادر، معادن و شاهراه ها را در کنترل طالبان آورد.

حالا که در تمام ولایت های شمال، طالبان حاکم شده اند خلیل زاد خود را به محور  قطر رسانده تا آتش بس  سه ماه انجام شود.

  هدف اصلی این است که که طالبان از ولایت های شمال رانده نشوند و همچنان تا سه ماه مردم را تحت فشار گذاشته و سلول های زیستی باشنده های آن مناطق را تصفیه کنند. بیخ و بنیاد خود را با استفاده از عواید بنادر محکم تر کنند. با انفاذ آتش بس طوری پلان کرده اند که هیچ نیرویی نتواند علیه طالبان تفنگ بردارد. غنی درکابل، طالب درشمال و جنوب که از خود شان است. اگر مایل است که طالبان در جنوب و شرق پیشروی فاتحانۀ خود را انجام ندهند؛ آن ها آزاد اند تا می توانند شمال را تحت پوشش خویش بگیرند. 

هدف از مقرری بسم الله محمدی دقیقاً همین مساله بود تا دربرابر مردم خویش بجنگد تا در سه ماه آتش بس، طالبان به یک یک نیروی ثابت و مسلط عرض اندام کند.