-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۱۵, سه‌شنبه

قصه امان الله گذر مفت شده

یک نامه ارسالی

مهمان فضل محمود فضلی بودیم که یعقوب حیدری  والی کابل نیز بعد از نان شب به همان مجلس ما آمد و در مورد کمربند امنیتی کابل  به داکتر فضلی گزارش داد‌.

داکتر فضلی  به او تاکید کرد که در ده سبز با الله گل محاهد، در سروبی با قومندان های محلی، در پغمان با سیاف و ملاعزت و در شمال کابل  با امان الله گذر در تفاهم باشد و تاکید کرد که ولسوال هایی را که تجربه و کفایت کاری ندارند،  به مشوره  آقای گذر تعین نمآید.

والی کابل در جواب فضلی گفت:  قصه امان الله گذر  در شمالی مفت شده و کسی به گپ او نمیکند. ماه ها در ترکیه و ازبکستان  میخوابد و شش زن گرفته، مصروف خوشگذرانی هایش است، خودم در بین مردم زیاد کار کردیم و گروپ های جنگی فعال داریم   فقط شما حمایت کنید.

با شنیدن این جملات از زبان والی کابل واقعاً در حیرت فرو رفتم که چگونه در این شرایط حساس و بحرانی یک تعداد مامورین دولتی  در صدد تخریب قمندان های محلی شان هستند. من با قمندان گذر  هیچگاه ندیدم  ولی این را می‌دانم که موثریت او  به مراتب  بهتر است از والی حیدری.