-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۲۸, دوشنبه

چرا نمی خواهند سلسله علی خیل خودش گپ بزند؟

از انتقام گیری یاسین ضیاء تا انتقام گیری طارق آرین!

وزارت داخله افغانستان گفته است انتقام ربوده شدن و شکنجۀ سلسله علی‌خیل دختر نجیب الله علی خیل
سفیر ⁧‫افغانستان‬⁩ در پاکستان‬⁩ را خواهد گرفت. طارق آرین سخنگوی این وزارت گفته ما زنده هستیم و انتقام این عمل را خواهیم گرفت.

توجه کنید: طارق خان از انتقام اعدام صحرایی 22 تن از نیروهای ویژه به وسیلۀ طالبان در مقابل دوربین ها چنین لافی نمی زند؛ اما به خاطر ماجرایی مرموز که برای یک نفر پیش آمده، از پاکستان انتقام می گیرد!

پاکستان هفتاد درصد خاک کشور را دراشغال دارد. چه نیازی به یک بازی حیثیتی درخاک خود داشته باشد؟

 پیش از طارق، یاسین ضیاء نیز شعار انتقام انتقام از علی پور سر داده بود که درفرجام  همچو پوقانۀ باد رفته گوشه یی خزید و از نظر ها ناپدیدار گشت. 

درجمهوری سه نفره، هیچ کسی حدود واربعۀ مسوولیت رسمی خود را نمی داند. هرکس می تواند درهر مورد دهان باز می کند؛ کاری که امروز طارق آرین انجام داد. او به جای سخنگوی وزارت خارجه گپ می زند!

کدام دست نیرومند و فرامرزی قصد دارد جنگ بین افغانستان و پاکستان مستقیم دربگیرد. پاکستان امریکایی ها را خون بینی ساخت... حالا خودش را درجنگ افغانستان گیر می اندازند.

وزارت خارجه می گوید که دختر سفیر افغانستان در پاکستان اختتاف و شکنجه شده است. اما چرا دختریک سفیربدون یک همراه و گارد به جایی رفته است؟ مهم ترین سوال این است که آدم ربایان و شکنجه گران روی چه محاسبه یی او را بعد از بدرفتاری و اهانت رها کرده اند؟

واقعۀ شکنجۀ دخترسفید افغانستان دراسلام آباد یک پدیدۀ مرموز است. گزارشنامه افغانستان به قول از منابع محلی دریافته است که دخترسفیر ربوده نشده است.علاوه بر شکنجه، موارد دیگری هم وجود دارد که جزئیاتش را نظر به رعایت احوال عمومی درین جا درج نمی کنیم. 

تمام اسرار نزد سفیر افغانستان و دخترش محفوظ است. این که یک گروه از افراد غیره درکابل به وکالت از سفیر افغانستان تظاهرات می کنند و شخص سفیر خاموش است؛ خود نشان دهندۀ یک رازی است که به زودی رو خواهد شد.