-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۱۸, جمعه

الحاج بادغیسی به امرالله صالح: شخصی به حسابت می رسم!

امیر شاه نایب زاده وکیل بادغیس به امرالله صالح پاسخ داد:


نه سیر خورده ام و نه از بویش می ترسم و نه به كسي اجازه ميدهم كه من را مورد توهين، تحقير و دشنام قرار بدهد. اگر آقای صالح در مورد برچسپ ها و اتهامات احساساتي اش اسناد و مدارک دارند به قوه قضائیه و لوي سارنوالي بسپارند تا قضیه به مردم افغانستان روشن شود و اگر اسناد و مدارک وجود نداشت، آقای صالح باید شخصاً از من و مردم افغانستان، خانه ملت و ولسی جرگه معذرت بخواهد، ورنه به گونه فردي و شخصي از جايگاه، آبرو و عزتم دفاع خواهم كرد.

اگر ذره اي جوانمردي، انسانيت و اخلاق در وجود امرالله صالح مي بود، سخنان من را نيز منتشر مينمود تا مردم افغانستان شجاعت، دليري و همت يك فرزند بادغيسي را هم ميدانستند. ما كسي نيستيم از پاچه گيرهاي تازه به دوران رسيده و جاسوسان با افتخار و بي افتخار بيم داشته باشيم. دا گز دا ميدان، بسم الله