-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۳, یکشنبه

رژیم، پنجشیر را گروگان می گیرد

 

به سند صادره از سوی اشرف غنی نگاه کنید. ایجاد وضع الجیش قطعات ارجل و نفوذی در پنجشیر بسیار خطرناک است. امرالله و غنی به منظور برهم زدن انتظام تشکیلاتی و نظامی جنبش مقاومت به رهبری امد مسعود، برنامه های بازدارنده را سازمان می دهد که بی تردید با شکستی فضاحت بار مواجه خواهد شد. 

شورای عالی سریچه نگاشته است:

تاج محمد جاهد فاقد صلاحیت برای نمایندگی از مردم غیور و دلیر پنجشیر است. 

مطمئن هستیم که هیچ کس به صدای او لبیک نخواهد گفت.

ما به خاطر داریم که چطور رستاخیزیان در زمان وزارت ایشان به رگبار بسته شدند و چه حقیرانه به استقبال حکمتیار شتافت و چه بزدلانه به گستاخی های حکمتیار گوش فرا میداد. 

از جوانان و مردم پنجشیر میخواهیم که به سینه جاهد دست رد بزنید و دیگر نگذارید که معامله گران به سرنوشت شما حاکم باشند.

در تمام بد بختی های امروز جاهد و جاهدیان سهم دارند.