-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲, شنبه

به جنگ سالاران بدخشان و تخار

 میرویس شریعت

 پرچم کاوه آهنگر یا هم پرچم گونی‌ترکستان را عوض پرچم ملی به‌ کار می‌بردند. سرود ملی را احترام نمی‌کردند و آن را پوشالی می‌خواندند. در دفاع از جنگ‌سالارانی که دولت بازداشت‌شان می‌کرد، جاده‌ها و درب ادارات محلی را می‌بستند. برای امتیازگیری و وزارت‌خواهی چند رهبر پوشالی کفن پوشیدند و خود را شیر پلنگی و خرس قطبی می‌نامیدند. این جماعت چشم‌سفید و دیده‌ درا تا حدی پیش رفتند که حتی نام افغانستان را  قومی خواندند و خراسان را به‌کار می‌بردند. خلاصه کلام این‌ها برای خم‌کردن کمر دولت افغانستان هر کاری بلد بودند، انجام دادند و از هیچ ترفندی دریغ نکردند.

عزیز دل برادر!

بیا کاشانه‌ات را دشمن گرفته است. تفنگ و پول را ما برای‌تان می‌دهیم تو فقط دفاع کن و ثابت کن که شیر پلنگی و خرس قطبی هستی. چه شد که این‌گونه خوار و ذلیل و زبون و فراری شدی؟!