-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۹, شنبه

بدون مداخله امریکا، هرات سقوط می کند


 اگر نیروهای امریکایی درمعرکۀ هرات مداخله نه کنند، قوای مسلح و نفرات اسماعیل خان از جغرافیایی هامون هرات دفاع نخواهند توانست. مداخله امریکا یعنی چی؟

یعنی این که قول اردوی هرات تماشا گر صحنه است و از ربات های هوایی امریکا هم خبری نیست. امریکا ظاهراً نیروهای خود را از کشور ما  بیرون کرده اما مفرزه های عملیاتی دارای واکنش سریع هنوز درجا جای افغانستان حضور دارند و فضای هوایی از قطر تا افغانستان نیز به روی امریکا باز است.

 وزیر دفاع روسیه، به طعنه گفته است که امریکا بعد از بیرون بردن ارتش خود از افغانستان، اکنون از «عقب سوراخ های دیوارهمسایه به داخل افغانستان نگاه می کند»  و تلویحاً افاده داده است که این اقدامات پسماند، جبران شکست فضاحت بار امریکا را نخواهد کرد؛ ضمن این که روسیه به کشورهای همسایه افغانستان ( عمدتاً آسیای میانه) اجازۀ یافتن یک جایگاه «کله کشک» به افغانستان به امریکا را نمی دهد.

با این حال، آسمان پاکستان وافغانستان هنوز جولانگاه جنگنده های امریکا است. جنگ هرات، جنگ بین امریکا وعربستان، بیخ گوش ایران است. ایران از آماده گی های اردوی افغانستان به تشویق امریکا برای تاراندان طالبان از اسلام قلعه و دیگرشهرک های هرات، آگاهی دارند. ضمن آن که کمرطالبان را بسته اند؛ دریک برنامه ریزی پیش دستانه، طالبان را به یکسره کردن کامل کار هرات ترغیب می کنند. وضع طوری است که آسیاب جنگ، جا درجا درهرات می چرخد و این بدترین سناریوی قدرت های خارجی برای کشور ماست.