-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۲۸, دوشنبه

نجراب و خطر بیخ گوش پنجشیر

 نجراب براثر یک توطئه و به هدف باز کردن رخنه به سوی پنجشیر سقوط داده شده است. منبع گزارشنامه افغانستان اطلاع می دهد که نیروهای دولتی دربازپس گیری سریع این منطقه مهم تمایل چندانی ظاهر نمی سازند. حتی حبیب افغان و میرداد نجرابی تلاش می ورزند که نیروهای خیزش مردمی به رهبری عبدالهادی خان، به مواضع طالبان حمله نه کنند. میرداد نجرابی و حبیب افغان از ارتباطی های ده سال اخیر با طالبان اند. اگر طالبان نجراب را قایم کنند، تجمع نفرات دشمن بیخ گوش پنجشیر سریع و به پیمانه زیاد ممکن می گردد. به نظر می رسد که نیروهای مقاومت در پنجشیر از عقب بر طالبان حمله ور شوند.