-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۱۷, پنجشنبه

پاسخ حاجی ملت حکیمی به امرالله صالح


 لطفن شما براي صليب سرخ هم اجازه دهيد كه اجساد سربازان شهيد را هم به مركز شهر بياورند. خبر موثق است كه مقامات بادغيس مانع صليب سرخ شده است دل شما به طالب نسوزد اجساد فرزندان صديق وطن را براي وارثين تحويل دهيد.