-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۱۹, شنبه

فرار اشرف غنی از تالار سخنرانی در خوست


امروز شنبه، به ساعت 12 و پنج دقیقه به وقت کابل، اشرف غنی ازتالار سخنرانی در ولایت خوست فرار کرد.

 او در دروغ بافی همیشه گی گرم آمده بود و چنان با دست هایش به سوی حضار، دروغ های رنگارنگ باد می کرد که سر از پا نمی شناخت.

 از تبدیل عید «آیسکریم» خوری طالبان به جشن ملی شروع کرد و چک چکی های حضور با احساسات پاسخ دادند. سپس مدعی شد که « ما دیورند کرخه نه دی منلی!» باز چک چکی ها... سرانجام سرعت گرفت و به حضرت خدیجه اولین زوجۀ پیامبر اسلام انتساباتی را چسپاند که درهمین موقع هیاهو درمیان حاضران به راه افتاد و ناگهان از بین تالار، صدای اعتراض خشماگین زنان و مردان خوستی بلند شد. 

محافظان دست پاچه شدند و غالمغال بالا گرفت. غنی ناگهان از عقب بلند گو خودش را کنار کشید و با همان دست هایی که دروغ های پشت در پشت را به سوی خوستی های هوشیار روانه می کرد؛ همان دست ها را درواپسین لحظه های گریز، بالا برد و درحال گریز خدای پامان خدای پامان، په خیراوسی  گفت و دوربین های پخش زنده به وسیلۀ محافظان خاموش گردید.
او شعور اجتماعی اهالی ولایت خوست را دست کم گرفته بود.