-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۱۸, جمعه

قرارگاه داعش در پنجشیر تشکیل شده استبا نشر این خبر، هشدار لازم به حکومت محلی پنجشیر، نیروهای امنیتی و رهبری جبهۀ مقاومت صادر می شود. 

اطلاع معتبر واصله به گزارشنامه افغانستان بیان می دارد که عبدالحمید خراسانی به نماینده گی گروه تروریستی داعش در پنجشیر منصوب شده است. خراسانی درسلول زندان با ملاظاهرداعی و تنی چند از داعشی های دیگر محشور و به آن گروه بیعت داده است. بعد از رهایی از زندان، شخصی به نام صلاح الدین مسوول عملیات ترور داعش درکابل با وی درتماس شده و او را به قرارگاه داعش در نورستان دعوت کرد. حمید خراسانی مدتی پیش شب هنگام از راه اریب به نورستان رفت و با نمایندۀ داعش ملاقات کرد.

جزئیات و فیصله های آن ها مشخص نشده اما خراسانی مقادیری اسلحه و پول از داعش دریافت کرده است. وی پیش ازین، از سوی ارگ اکمال می شد؛ اما ظاهراً وضعیت به پهلوی دیگری دور خورد؛ ابتداء به طالبان سرباز گیری می کرد و اکنون و مشارالیه نماینده داعش و دارندۀ صلاحیت جلب وجذب برای آن گروه خون آشام است. وی افاده داده است که تا شروع تهاجم ها به حالت منتظر باید باقی بمانند. 

جبهۀ مقاومت در پنجشیر، اگر تصفیه حساب سریع و کارساز در سطح داخل وادی را روی دست نگیرد، قبل از شروع حملات طالبان، به وسیلۀ دسته جات داعش از درون تسخیر خواهد شد.