-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۲۴, پنجشنبه

مذاکرات دوحه دام تباهی برای افغانستان است

 

شادروان احمد شاه مسعود سال ها پیش گفته بود:

پاکستان می خواهد یک حکومت مزدور در افغانستان داشته باشد، من بارها به پاکستانی ها گفته ام : از ما افغان ها شما آرزوی غلام شدن را نداشته باشید. ما می‌توانیم با شما پاکستانی ها بهترین دوست باشیم. منفعت شما در دوستی با ماست. اما اگر خواسته باشید اینجاه غلام پیدا کنید.