-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۲۶, شنبه

درتمام دوران جنگ فقط 2 میلیون افغانی به ما کمک شده است!

آینده گان

 مارشال عبدالرشید دوستم، در یک نشست آنلاین اعلام کرد که نیروهای تحت امرش در شمال کشور هیچ کمکی از سوی دولت دریافت نکرده‌اند. مارشال دوستم، روز جمعه، بیست‌وپنجم سرطان در این نشست آنلاین به پرسش خبرنگاران در کابل پاسخ داد. او گفت که شماری از سخنگویان دولت می‌گویند که به کسانی که در ساختار ارتش افغانستان نیستند و آموزش ندیده‌اند، سلاح و مهمات نمی‌دهند. وی  تصریح کرد که شمار زیادی از مردم برای دفاع از کشور داوطلبانه برخاسته‌اند و باید حمایت شوند.

 به گفته مارشال دوستم ۱۷۰ افراد تحت رهبری او که در شمال کشور با طالبان می‌جنگند ثبت و راجستر رجال برجسته هستند.

مارشال دوستم خاطرنشان کرد که وقتی به رییس امنیت ملی تماس گرفته است به او تنها دو میلیون افغانی فرستاده است.

او افزود: «دو هزار نفر آن‌جا جنگ می‌کنند، با دو میلیون افغانی به این همه نیرو مرمی بخرند، اعاشه و اباطه کنند، به موترشان تیل بیندازند یا هم دوا و دارو بخرند؟»

دوستم می‌گوید: «من چندین بار به شورای امنیت لیست روان کردم، نمره‌های سلاح‌شان را روان کردم که حداقل غم اکمالات و مهمات این نیروها خورده شود. ما نمی‌خواستیم که یک نیروی جدا از اردو داشته باشیم.».

دوستم گفت که باری فرزندش یارمحمد دوستم به وی گفته است: «به ما راپور آمده است که دوهزار مرمی یا پنج هزار مرمی خریده است. شما ببینید که برای بیش از دو هزار نفر، دو هزار مرمی یا پنج هزار مرمی چه می‌شود؟»

به گفته او، برای نیروها تحت امرش در شمال به ویژه جوزجان کمک نشده است و نیروهای مردمی و امنیتی از یک دیگر کمک می‌گیرند.