-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۳۱, پنجشنبه

چین: درافغانستان کسی به تنهایی حکومت نمی تواند


دکترمهدی

 چه فکر می‌کنید: 

چرا مقامات عالی رتبه‌ی نظامی و سیاسی کشورهای انگلیس، روسیه، چین و ترکیه، اخیراً از چونی و چندی حضور اقوام گوناگون در افغانستان و از جغرافيای بشرى ساكنان آن سخن بر زبان مى‌آورند؟

آیا این یک امر اتفاقی است؟

۱. رییس ستاد مشترک ارتش انگلیس:

۶۰٪ مردم افغانستان غیر پشتون‌اند؛ آنان طالبان را نمی پذیرند.

۲. وزیر خارجه‌ی روسیه:

در افغانستان اوزبک‌ها، تاجک‌ها، هزاره‌ها و اقوام دیگر زندگی می‌کنند؛ طالبان بخشي از سهم پشتون‌ها را خواهند گرفت.

۳. رییس جمهور ترکیه: طالبان باید به اشغال مناطق اقوام دیگر پایان دهند. 


۴. سخنگوی وزارت خارجه‌ی چین: در افغانستان اقوام مختلف زندگی می‌کنند؛ کسي به تنهایی حکومت نمی تواند.