-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۲۳, چهارشنبه

اگربا طالبان کنار بیائید، بهتر از اشرف غنی است

جاوید کوهستانی

 طالبان از متن اقوام و اکثریت پشتون ها بر خاسته اند؛  زادگاه و برخاستگاه دارند؛ رهبران سیاسی پشتون و حتی نخبه گان  غرب نشین از آن ها حمایت میکنند. با  نادیده گرفتن، بی قوم خواندن و هم مانند آن، نه خود را فریب دهیم، نی مردم را.

 چند سال قبل در   پایان دور اول کرزی  بحثی داشتیم در گفتمان طلوع. دوست ما عصمت قانع گفتند طالبان افغان و پشتون نیستند، پنجابی اند؛  من هر فرد رهبری طالبان را با نام شان برشمردم که فلان عضو رهبری از فلان قوم و ولسوالی و ولایت؛ بعد در جواب  گرداننده طلوع  جناب قانع با  اشک و بغض در گلو گفت بلی چنین است؛ طالبان باشنده گان همین سر زمین اند؛ همان گونه که مجاهدین به حمایت غرب برای بر اندازی و اشغال شوروی جنگیدند و  تا امروز به آن جهاد مفتخر اند.

 امروز متاسفانه با همان ادبیات  جهادگرایانه به حمایت روسیه ایران، پاکستان ، چین و سایر کشور ها در برابر امریکا جنگیدند و آن را شکست دادند و آن را جهاد خواندند و بیشتر از  دوران مجاهدین، هزار ها تن را انتحار  ( استشهادی )  کردند و  بر عکس شکست روس ها و توافقات ژنیوا  توافقات دوحه را خود با امریکا امضا کردند.

  به باور من راه حل این نیست که خود را گول بزنیم و به  دلخوشی ارگ سخن بگویم . مهم این است که طالب را به حیث واقعیت هر چند تلخ اما  تاثیر گذار در معادلات کلان دقیق بشناسیم ، طالب بر خاستگاه قومی و ایدیالوژیک تند روانه جهادی دارد. با تعاملات سیاسی جدید و سود بردن از تضاد های جهانی  و منافع دولت ها و قدرت ها تا اینجا آمده است  و در صورت تشخیص و شناخت می توانید با آن به حیث یک جریان یا به گفتگو بنشینید یا دقیقاً مصاف دهید و از خود و ارزش های که می پندارید مورد تهاجم است، دفاع کنید ، شاید در صورت به نتیجه رسیدن و حل  منازعه روی میز  خطر  حضور طالبان به مراتب کمتر از اشرف غنی و همکاران اش باشد؛ چون غنی هیچ باوری جز دیدگاه فاشیستی برتری جویانه و اقدامات علیه اقوام دیگر ندارد و تجارب روی دست ماست  اما طالب حداقل  باور دینی دارد که بار  برتری قومی اش را به درجه دوم می رساند.