-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۲۷, یکشنبه

چین و روسیه کوبا را تنها نخواهند گذاشت


اطلاعیۀ گنادی زیوگانف- صدر کمیته مرکزی حزب کمونیست روسیه.

سایت حزب کمونیست روسیه – نعمت بوستانی


 طی روزهای گذشته کوشش هایی برای ایجاد شورش ضد دولتی در کوبا صورت گرفت. این تلاش ها با الهام از خارج کشور، عملی است خصمانه از دخالت ایالات متحده در امور داخلی یک کشور مستقل. با تحریکات اطلاعاتی، اقدامات تخریبی، ترور و خرابکاری با هدف سرنگونی قدرت مردم و استفاده از فن آوری های پیش رفته، سودای انجام «کودتای رنگی» را داشتند. هدف امپریالیست ها غلطاندن جامعه کوبا در هرج و مرج کامل، تجزیه آن و به راه انداختن جنگ داخلی و برادر کشی است.

خواستها و اهداف غارتگران جهان قابل درک است. آنها از افزایش نفوذ جمهوری خلق چین در عرصه جهانی به شدت وحشت کرده اند. ضمن این که خود را برای درگیری با امپراتوری آسمانی آماده می کنند، دست از تلاش برای تضعیف روسیه نیز بر نمیدارند. برای غارتگران بسیار اهمیت دارد که در شرایط بحران فزاینده سرمایه داری از منابع عظیم کشورما بهره برداری کنند. ضمن اینکه همزمان، نیروهای ارتجاع جهانی نگران افزایش نفوذ افکار چپ و نیروهای پیشرونده اجتماعی در سطح بین‌المللی می باشند.

در چنین شرایطی واشنگتن، با شتاب تلاش دارد تا کنترل کامل اوضاع در آمریکای لاتین را به اشکال مختلف در اختیار خود بگیرد: سیاستمداران نا هماهنگ، باید از میان برداشته شوند. کارتل های مواد مخدر و جرایم سازمان یافته هدایت و پشتیبانی می شوند. فشارهای اقتصادی و نظامی شدیدی بر دولت های مستقل تداوم داشته باشد. در‌واقع امر این ایالات متحده است که به اصلی ترین نیروی بی ثبات کننده و تخریب کشورهای آمریکای لاتین و کل جهان تبدیل شده است.

جمهوری کوبا با همه توان از حاکمیت خود با افتخار دفاع می کند. در روابط خارجی، با اطمینان با روسیه و جمهوری خلق چین، جهت توسعه هر چه بیشتر نزدیکتر می‌شود و از سنگر خود می تواند قاطعانه با سلطه طلبی امپراتوری همسایه متجاوز مبارزه كند.

در این شرایط خطیر، حزب کمونیست فدراسیون روسیه، همبستگی خود را با مردم برادر کوبا و حزب کمونیست و دولت این کشور ابراز می دارد. ما از مقامات روسیه و همه کشورهای جهان مستقل می خواهیم تا با ابراز نگرانی عمیق، با گسترش فشار بر کوبا برخورد جدی داشته باشند. حمایت قاطعانه و همه جانبه از تلاش های رهبری کوبا برای عادی سازی اوضاع و اقدامات فوری و موثر برای کمک به مردم خود ضرورت حتمی دارد.

کوبا، امروز در سرزمین خود برای آینده ای شرافتمند، آزادی و استقلال همه مردم کره زمین مبارزه می کند. هاوانا، علیه سلطه طلبی و نقشه های تهاجمی معماران «نظم جدید جهانی» تلاش دارد. ما کشورهایی را که دارای ارزشهای مشترک می باشند و پایه و اساس سازمان ملل متحد را تشکیل می‌دهند، فرا می خوانیم تا جبهه ای متحد برای حمایت از حق ملتها و حاکمیت آن ها، دفاع مشترک از حقوق اساسی انسان و موازین حقوق بین الملل تشکیل دهند.

حزب کمونیست روسیه از همه همفکران خود در سراسر جهان می خواهد تا برای دفاع از کوبا، با ایجاد جبهه ای واحد، متحد و بسیج شوند. این روز ها لحظات بسیار مهمی در حال سپری شدن است. ما باید برای جلوگیری از تحریکات نفاق افکنانه جدید متحد شویم. ما وظیفه داریم در هرکجای جهان به طور جمعی در برابر اقدامات تهاجمی متجاوزان به حقوق مردم مقاومت کنیم. ما اطمینان داریم که با یکدیگر قادر به انجام وظیفه واقعی انسانی خود می باشیم.