-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۲۹, سه‌شنبه

چه حادثه یی سمبولیک که هزار حدیث از مجمل آن می توان خواند

 با شلیک راکت هیچ کسی قامت نمی خماند؛ به غیر از کسی که اتفاقاً به گفته خودش استخبارات را مثل آب می نوشد!