-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۱۴, دوشنبه

پنجشیر، ستاد اصلی نبرد با طالبان است

 به نظر می رسد که قدرت های منطقه ای پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان، از تمویل جنگ بعدی بین اقطاب قومی و سیاسی احتراز دارند. دلیلش این است که درین نوع جنگ ها، برنده و بازنده وجود ندارد. هر دو نیروی مخاصم، بازنده اند. تلاش برای همگرایی درمحور افغانستان درجریان است؛ مگرهیچ بیمه ای برای چنین اجماعی وجود ندارد. درحال حاضر، طالبان همچو نیروی فاتح، فقط بر تعرض ( نه تعامل) مشغول است.

پنجشیر، پایگاه مرکزی برای درهم شکنی طالب است. اما طالب از هرنگاه آماده به پیکار است؛ حال آن که پنجشیردرفاز اول تدارک برای یک جنگ سرنوشت ساز است. نشانه هایی از یک عملیات چند جانبه بر پنجشیر مشهود است. ورود به پنجشیرامری ممکن، اما خروج از آن نا ممکن است. دیده شود گزینه به چه شکلی خواهد بود. تا زمانی که شکست های پیاپی دربلخ، شمالی و کابل نیاید، فرماهدهی واحد مقاومت شکل نمی گیرد. اکثر کارتن کلان ها به انانیت خو گرفته و مغز شان از چیزهای دیگری انباشته است.