-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۲۶, شنبه

پایان اسطوره شکست ناپذیری طالب

 

علی امیری 

اسطوره شکست‌ ناپذیری طالب فروپاشیده است. شبح طالبان در حال محو شدن است. صحنه صاف و روشن می‌شود و طالبان با ماهیت واقعی خود در برابر ما می‌ایستد.

 طالبان نه با آشتی میانه دارد و نه ظرفیت رهبری سیاسی را دارد. طبل توحش و خشونت شان نیز به زودی از نوا باز خواهد ماند. با فروپاشی اسطوره شکست‌ناپذیری طالب، اکنون رهبری نیروهای دفاعی در آزمون سخت قرار گرفته است. همه چیز درست است، امکانات هم وجود دارد.

 فقط رهبری سیاسی ثابت کند که با دشمن همدلی ندارد. در دو ماه گذشته برای مردم امکانات نبود ولی برای در اختیار گذاشتن طالب همه چیز بود. پشت سر هر دسته فراری انبوه امکانات و جنگ‌افزار جا می‌ماند، اما سربازی که مقاومت می‌کرد آبی برای خوردن نداشت. رهبری قوای دفاعی با آزمون دشوار پایان دادن به این وضعیت رو به رو است.