-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۲۳, چهارشنبه

تاج محمد جاهد نماینده رولا غنی در پنجشیر است


 گزارش مشعر است که تاج محمد جاهد از سوی رولا غنی به پنجشیر مأموریت داده شده است. درپنجشیر، درآمد آمدِ آزمون تاریخی مقاومت برای پاسداشت از مدنیت درافغانستان، افراد بی کاره، ضعیف و مرتبط با کانال های مجهول به مناصب دفاع و رزم برکشیده شده اند.

وضعیت مقاومت گران به شدت شکننده، محاط با اشباح استخباراتی، جاسوس ها و خائنان. همه چیز غرقه در بحران است.