-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۱۶, چهارشنبه

چین و ایران بازیگران عمده می شوند

 

منبع: عرب نیوز / تحریریه دیپلماسی ایرانی

هسته اصلی منافع ایران، روسیه و چین در افغانستان تضمین یک افغانستان پایدار به عنوان مساله امنیت ملی آنهاست. علاوه بر این، منافع خاصی وجود دارد که باعث می شود این سه کشور و همچنین پاکستان نقش فعال تری در افغانستان پس از خروج آمریکا داشته باشند.

از نظر چین، افغانستان یک نقطه مهم در طرح یک کمربند یک جاده است و دالان اقتصادی با پاکستان را تقویت می کند. افغانستان خود نیز دارای منابع معدنی عظیم مانند نفت است و به شرط وجود ثبات طولانی مدت، امکان سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت های مهم و شبکه های حمل و نقل افغانستان وجود دارد.

منافع روسیه در افغانستان با بلندپروازی های آن در آسیای میانه و مناطقی از خاورمیانه همسو است که حضور نظامی آن با توجه به خروج آمریکا در حال گسترش است.

ایران، یک بازیگر با نفوذ منطقه ای و همچنان یک بازیگر عجیب در افغانستان است. بیشتر فعالیت های آن محدود به تهدیدات بالقوه فراملی و استفاده از قدرت نرم برای گسترش ایدئولوژی خود است. خروج امریکا باعث می شود ایران بدون مواجه شدن با مخالفت، بلندپروازی های خود را در افغانستان و آسیای میانه گسترش دهد.

منافع راهبردی هر سه کشور  در داخل و خارج از افغانستان، با همکاری بیشتر و مشارکت های احیا شده بهتر تأمین می شود.

در چند ماه آینده با درگیری دولت افغانستان و طالبان، احتمالاً چشم انداز روزهای پس از خروج آمریکا پرآشوب خواهد بود. تنها ذینفع در آینده نامشخص افغانستان، طالبان است و مانند همیشه بیشترین هزینه ها را غیرنظامیان متحمل می شوند.