-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۱۴, دوشنبه

توطئه های بزرگ تری در راه است

      نوشته ی :
اسماعیل فروغی      امریکاییان بگرام را تخلیه کردند - پایگاه بزرگ نظامیِ را که باری بیش از سدهزار سربازامریکایی را در خود جا داده ، جای پارک 110 هواپیمای بزرگ و کوچک نظامی با دیوارهای محافظتی داشت و دستگاه دفاع هوایی آن یکی ازبزرگترین و مدرن ترین دستگاه های روز بود .

      هنوز روند تخلیه ی بگرام تکمیل نشده بود که " لیزدوسیت " خبرنگار شناخته شده ی  " بی بی سی " ازعلاقمندی شدید طالبان به تسلط بربگرام خبرداده ، اشارتاً و بصراحت گفت که : " طالبان به بگرام چشم دوخته اند."

       شاید پس ازعقب نشینی های تاکتیکی ازگارنیزیون ها ، پاسگاه ها و ولسوالی ها که نیمی از ارتش و نیمه ای ازمحلات کشور و کم کم بنادرتجارتی و شاهراه ها را تسلیمِ طالبان نمودند ؛ نقشه ی بعدی ، " راه جوری " برای جابجایی طالبان دربگرام ، به جای امریکاییان باشد. شاید !!!

      همه خبر داریم که پیش ازتخلیه ی بگرام ، حلقه های مرموزجمهوری سه نفره در مشوره با امریکاییان ، زمینه های تسلط طالبان بردهها گارنیزیون نظامی ، پاسگاهها و حدود سد تا 150 ولسوالی خورد و بزرگ را مساعد کردند تا انان ازغنایم بدست آمده به اکمالات خود بپردازند .

      ارچند تا هنوزاحصاییه ی دقیقی ازمیزان چپاول طالبان ازولسوالی ها ومراکز نظامی ارائه داده نشده است ؛ اما ازشواهد وحقایق برمی آید که طالبان طی حملات غارتگرانه ی یک ماه اخیر شان هزاران میل سلاح خفیف و ثقیل و سد ها تانک هاموی دولتی را بدون جنگ ، به چنگ آورده اند .  که شرم و ننگ آن فقط و فقط به مسوولان اول نظام امنیتی کشورما می رسد ...

      شک آن وجود دارد که سقوط کامل شمال ـ بشمول بگرام و کلان شهرها در شمال، مطابق توافق خلیلزاد ـ ملا برادردرتفاهم با حلقات مرموزجمهوریت ( ! ) باشد . 

      متکی به دلایل و شواهد زیاد که همه بیانگرتطبیق توطئه ها ونقشه های شوم برای دستیابی طالبان بقدرت می باشد ، تنها راهی که برای مردم مانده است ، بسیج عمومی و بپاخاستن دربرابرتمام توطئه ها و دربرابر طالب آدمکش ، بنیادگرا ، بدوی و ویرانگر است .تنها با اتحاد تمام گروههای قومی و رستاخیزملی میتوان ازوقوع توطئه ها جلوگیری نموده ، ازآزادی و عزت خود ، عزت وطن وعزت مردم وطن پاسداری نمود .