-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۳۰, چهارشنبه

نستوه جان نادری؛ دردِ مشترکِ افغانستانِ زخمی

 گزارشنامه افغانستان: این کتاب را بخوانیم؛ درد ها را همرسانی کنیم؛ زخم ها را تقسیم کنیم.

پل سوخته آخر دنیا

(حامد علمی)

کتاب "پل سوخته آخر دنیا" به قلم نستوه نادری از طرف انتشارات پرند در کابل به چاپ رسید. این کتاب خاطرات، چشم دیدها، برداشت ها و تجربیات شخصی را بیان می کند که در اوج شهرت رسانه یی به مواد مخدر معتاد گردید و هفت سال تمام از دنیا و دوستان و خانه و کاشانه بیگانه گشت و با نادار ترین و حقیر ترن انسان های جامعه هم زبان و هم راز گردید.

نویسنده قصه های همراهان را نوشت و دردجانکاه آنان را بیان نمود و بالاخره به اثر تلاش دوستان و خانواده به زنده گی عادی برگشت و می کوشد تا در مسیر جاده با قدم های استوار گام بردارد.

کتاب نستوه نادری را از هر نگاه باید خواند، هم منحیث یک اثر ادبی از نثر شیوای وی لذت برد و هم پی بردن دنیای که فقط به زیر یک پل خلاصه می شود.

کتاب انسان را با پدیده دیگر و گروه خود سوخته گان اجتماعی آشنا می سازد، گروه که در اثر عوامل گوناگون و ناگوار محیطی به آن جهان کشانیده شده اند.

کتاب پل سوخته آخر دنیا را خانواده ها بخوانند تا فرزندان شان را از آتش سوزان که در زیر بستر اجتماع ما نهان شده، دور نگهدارند.

حتما با خواندن کتاب به زنده گی پر از درد و رنج نستوه بیشتر آشنا می شویم و حالا که او در این نبرد پیروز شده نباید وی را تنها گذاشت، با تمام امکانات و داشته های مادی و معنوی به یاری و مدد وی می شتابیم. این حق را نستوه و خانواده اش بیشتر بالای اصحاب رسانه و اهل فرهنگ کشور ما دارند.