-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۱۹, شنبه

بازار سوداگرانِ پروان گرم است

 سقوط غوربند ها گاو شیری برای مسوولین حکومت محلی پروان

پهلو های پنهان سقوط غوربند ها

مظهرکاویانیمسوولین ارشد حکومت مرکزی پروان غوربند ها را پلان شده و عمدی به نفع طالبان سقوط دادند. نیرو های امنیتی با روحیه بلند در مقابل طالب‌ها می جنگیدن؛ نیرو های مردمی در داخل دره های غوربند تا دم مرگ با طالب جنگ می کردند اما مسوولین حکومت مرکزی پروان و یک جمع خوش خدمت و بلی گوی دیگر قصدن به خاطر تامین منفعت شخصی شان غوربند ها را سقوط دادند. 

۱۰۰ ملیون پول اوپراتیفی برای پروان کمک شده پول های کمک شده از سوی والی، معاونین‌اش، قوماندان امنیه، آمر امنیت و یک تعداد افرا‌ ذیدخل قضیه حیف و میل کردند.

 نیرو های خیزش مردمی دره غوربند ها با کم‌ترین امکانات بیشترین ایستادگی را نمودند. روزها منتظر بودند که از مرکز پروان کمک برسد برای شان که چنین نشد تلفات سنگین را متقبل شدند و تا اخرین حد رزمیدن اما تسلیم طالب نشدند.

با شلعه‌ور شدن جنگ در غوربند ها یک تعداد مردم مجبور به ترک خانه های شان شدند.

بی جا شده‌گان در مرکز پروان به کمک مردم خیر و انسان دوست جابجا و امکانات اولیه بود و باش برای شان مهیا گردید.

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث مبلغ ۴۰ ملیون افغانی را برای بی جا شده‌گان اختصاص و توسط غلام بهاوالدین جیلانی وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث به افراد ذیل در مرحله اول توزیع و برای بی جا شده‌گان اصلن توجه صورت نگرفت.

۱. سه ملیون افغانی برای فضل‌الدین عیار والی پروان

۲. یک ملیون افغانی برای ذبیح الله الماس فرزند حاجی الماس

۳. دو ملیون افغانی برای عبدالمتین قدوسی وکیل شورای ولایتی و هم تیمی شخص وزیر حوادث

۴. شش صد هزار افغانی برای فرمانده میرآغای سید خیلی

۵. سه صد هزار افغانی برای فرمانده قطعات خاص

۶. چهار صد هزار افغانی براس فرمانده امنیه پروان

۷. سه صد هزار افغانی برای معاون اوپراتیفی ریاست امنیت

۸. دو صد هزار افغانی برای برهان چنته

غلام بهاوالدین جیلانی از ۴۰ ملیون پول کمکی وزارت حوادث برای ولایت پروان درصدی‌اش را برای مستحقین درجه اول که اسامی شان در بالا تذکر یافت توزیع و متباقی پول را خودش حیف و میل کرده است اما اسناد های ارایه شده به مراجع ذیربط چیزی دیگر می باشد.

قابل ذکر است که هشت میل کلانشینکوف نیز از پول وزارت حوادث برای محافظین شخصی اقامت گاه غلام بهاوالدین جیلانی در جبل السراج خریداری و اسناد ان را زیر نام کمک برای خیزش های مردمی طی مراحل کرده اند.

موارد دیگر به زودی