-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۱۷, پنجشنبه

جنگ افغانستان، ایران وهند را به تکاپو آورد


به حواله اندیا اکسپرس جی شنکر وزیر امور خارجه روز چهارشنبه درجریان سفر به روسیه و توقف درتهران، پیام شخصی نخست وزیر نارندرا مودی را به ابراهیم رئیسی ، رئیس جمهور منتخب ایران تحویل داد.

جایشنکر اظهارداشت که وی همچنین با جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مورد موضوعات منطقه ای و جهانی بحث های "مفیدی" انجام داده است. واضح است که وضعیت افغانستان در این مذاکرات برجسته بود.

شنکر از روابط گرم و نزدیک بین هند و ایران در مسایل منطقه یی و جانی سخن رانده است. صحبت های جیشنکر با رئیس جمهور ایران ووزیرخارجه آن کشور با میزبانی جواد ظریف از هیأت طالبان درتهران همزمان بود.