-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۲۴, پنجشنبه

پایان کار اشرف غنی نزدیک است

 قدرت های منطقه و جهان، سرانجام با تشکیلات تروریزم «افغانی» ائتلاف کرده اند. صلح تحمیلی همانند واکسین درد آفرین مصنوعی برای تولد پیش هنگام یک کودک در راه است. اشرف غنی زیردرخت اهانت و ذلالت چندک خواهد زد؛ و چتر جدید حکومت داری طالبان با اشتراک شماری از گیرافتاده گی شرایط برپا خواهد شد. هیچ تشویشی به جز مارشال دوستم و درۀ پنجشیر برای ائتلاف جهانی و منطقه یی باقی نمانده است. 

پنجشیر و شمالی خلع سلاح است؛ اما ارادۀ انسانی برسرجایش باقی است. مارشال دوستم درمدار سیاست های شناور ترکیه درگردش است. همه ای دست آورد ها و رؤیا های مدنیت درافغانستان معاصر درانتظار نزدیک شدن سایه های شریعت استخباراتی به سر می برند. اما حاکمیت طالب درافغانستان زمانی دوام می آورد که امکان طلوع آفتاب از بستر غروب هم ممکن الوقوع شده باشد.