-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲, شنبه

ثبت پنج ملیون تذکره جعلی در دیتابیس احصائیه مرکزی

خیانتی که به همکاری امرالله صالح و چشم پوشی عبدالله دایره اش درحال کامل شده است.

گزارش های ثقه از اداره احصاییه ملی می‌رساند که به تعداد پنج ملیون تذکره جعلی در دو دوره  انتخابات مورد استفاده قرارگرفته بود؛ حالا  وارد دیتابیس این اداره گردیده در آینده از آن ها به مقاصد مختلف استفاده سوء شود.

تمامی این پنج ملیون تذکره در سال ۱۳۹۷ و قبل از انتخابات ریاست جمهوری در بخش ( پی ام  او ) جعل و به افراد و اشخاص غیر حقیقی صادر شده است.

بیشتر این تذکره‌ها که از ولایات جنوبی صادر شده اند در بالا بردن آراء به نفع تیم ارگ در انتخابات ۱۳۹۷ نقش اساسی داشتند. اما پس از انتخابات، ظاهرا کاربرد دیگری برای آن ها درنظرگرفته نشده بود، تا زمانی که پاکستان با ایجاد دیوارهای سیمی، مرز خود را با افغانستان عملا بست و بین پشتون‌های دو سوی مرز انفکاک به وجود آمد. بنابراین، حکام پشتون افغانستان که همواره پشتون‌های آن طرف سرحد را در معاملات و منازعات سیاسی متحد خویش معرفی کرده به رخ رقیبان داخلی خود می‌کشیدند؛ در صدد برآمدند تا به جبران این جدایی پنج ملیون تذکره جعلی قبلی را وارد سیستم احصائیه مرکزی کرده به این ترتیب به نفوس خود برای همیشه بیفزایند. 

تا کنون هیچ کسی به شمول رسانه‌ها ملطفت موضوع نشده است. روسای اداره احصائیه مرکزی که اکثر از یک قوم مشخص اند با فراغ خاطر و به طور جمعی برنامه‌شان را قدم به قدم پیش می‌برند و یوناما مثل گذشته در این کار سهم خود را دارد. 

به عنوان نتیجه، می توان گفت که جعل پنج ملیون تذکره خیالی و سپس وارد کردن آن در دیتابیس احصائیه مرکزی دست کم زمینه منازعات دوامدار فی مابین تاجیک و پشتون و دیگر اقوام را بر سر ارقام واقعی نفوس ملیت‌ ها در آینده فراهم خواهد کرد. و ارگ از این خیانت در آینده به نفع خویش استفاده  خواهند برد برای  سازمان های  نظارت کننده درکشور های دارای منازعه نشان دهند  که ارقام  پشتون ها در  دیتابیس الکترونیک  ثبت شده این قدر می‌باشد و باز هم  جعل و خیانت بتوانند از این جعل استفاده ببرند.