-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۲۸, دوشنبه

میرداد نجرابی به طالبان اسلحه می فرستد

گزارشنامه افغانستان: مورخ ۱۳۹۸ ثور ۲۷، جمعه

حاجی تگاب و میرداد نجرابی تمام اطلاعات دولتی را به طالبان گزارش می دهند.

اطلاع تازه از منابع امنیتی مشعر است که میرداد نجرابی عضو مجلس نماینده گان و یکی از چهره های مقاومت ضد طالبان با حلقات ترویستی در کوهستان در ارتباط است. مشارالیه بر علاوه ارسال اطلاعات مخفی دولت و پارلمان به شبکه طالبان، برای آنان اسلحه خریداری می کند. معلوم نیست که میرداد سلاح را از نزد چه حلقاتی در کدام ارگان دولتی خریداری و ارسال می کند.


در گزارش قید شده است که علت همکاری میرداد با طالبان، سرخورده گی از وضعیت و پر رنگ شدن این تصور است که طالبان به زودی قدرت را در دست می گیرند. گزارش می گوید که وی می خواهد خودش را حفظ کند. اما نکته قابل نگرانی در همکاری میرداد با طالبان این است که وی در باره زمان و آماده گی های نیروهای امنیتی جهت حمله به تاسیسات طالبان جزئیات را قبلا جمع آوری کرده و قبل از شروع عملیات قوای امنیتی، آن را در اختیار طالبان قرار می دهد. 

در بخش دیگر گزارش گفته شده است که حاجی فرید تگابی یکی دیگر از اعضای پارلمان قبلی که در میدان هوایی بگرام برای امریکایی ها کار می کرد، و مواضع و مخفی گاه های طالبان را برای آن ها کروکی می داد؛ اکنون در دفاع از طالبان در داخل  فعال شده است.