-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۳۱, پنجشنبه

حکمتیار از یک بیماری شدید جان به سلامت برد


خبر واصله به گزارشنامه افغانستان مشعر است که حکمتیار اخیراْ دراثر یک بیماری شدید به شفاخانه چهارصد بستر منتقل شده بود. درگزارش، نوعیت بیماری موصوف ذکر نه شده؛ اما گفته شده وی زیر تیغ جراحی رفته بود و بعد از عملیات وضع وی خوب گزارش شده است. درین اواخر شایعاتی وجود داشت که وی به اثر بیماری کرونا درگذشته است که خبر دقیق نبود. وی به ترکیه سفر نه کرده و فعلاً درکابل است.