-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۳۰, چهارشنبه

استرالیا: به افغانستان بر می گردیم!

 به گزارش ای بی سی نیوز، دولت استرالیا در حال بررسی حضور دو باره در افغانستان برای نظارت بر احیای مجدد طالبان است.

از ترک افغانستان از سوی نیروهای استرالیایی و بستن سفارت آن کشور در کابل کمتر از یک ماه سپری شده است. ای بی سی به نقل از ماریس پین وزیر خارجه استرالیا که از جمله کسانی است که تمایل چندانی به ترک افغانستان ندارد، گفته شده که استرالیا درنظر دارد تا چند ماه آینده در رابطه به بازگشت دو باره به افغانستان برنامه ریزی خواهد کرد. 

سخنگوی سناتور پین گفت که برنامه های دیپلماتیک استرالیا در افغانستان «همیشه روی توافق دو باره پیرامون حضور دائمی در شرایط پیش بینی شده» تنظیم شده است. 

"ماریس پین گفته است که موضع ما سرجایش باقی است و ما به همکاری نزدیک با شرکا ، از جمله دولت افغانستان و کشورهای عضو ائتلاف ادامه می دهیم.

وی از ارائه اطلاعات بیشتر درین زمینه خود داری کرده است؛ اما به نظر می رسد که ابتداء روی استقرار یک واحد اطلاعاتی استرالیا درافغانستان فیصله خواهد شد.

استرالیا از جمله کشورهایی است که اخیراً در فراخوانی رسمی، از طالبان خواسته اند که به خشونت ها درافغانستان فوری پایان دهند. 

به نظرمی رسد درعقب خروج نیروهای غربی ازافغانستان برنامۀ از قبل تدوین شدۀ دیگری وجود دارد که اینک، مظاهرخود را نشان می هد. دیوید پیتریوس سابق فرمانده عمومی نیروهای ائتلاف درافغانستان و سپس رئیس سی آی ای، نیز خروج از افغانستان را اشتباه خوانده است. جنرال ارشد انگلیس نیز اخیراً از تعجیل درخروج از افغانستان انگشت گذاشت. با این حال واقعیت این است که غرب، دیگر به طور یک پارچه چانس حضور و استیلا ندارد و قدرت های بزرگ آسیایی ( هند، روسیه، چین) موقعیت غربی ها را اشغال می کنند.