-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۲۷, یکشنبه

وکیلان مدافع نائب زاده، از شبکه طالبان هستند

 یافته های گزارشنامه افغانستان نشان می دهد که آن عده نماینده گانی که دراعتراض به نظربندی وکیل بادغیس ازسوی امرالله صالح بلوا راه انداخته اند؛ همه ای شان در سطوح مختلف و متفاوت با گروه طالبان در ارتباط هستند.

 این وکلا از نظر رابطه اقتصادی و قاچاق، هریک با گروه طالبان پیوند دارند. امنیت ملی این مساله را تحت نظر دارد. اما جرأت اقدام ندارد. پرونده های شان همراه با فایل های صدا و تصویر در استخبارات موجود داست. اوضاع بسیار وخیم است و هواداران نائب زاده ترس دارند که در صورت پیگیری دوسیه او، رد پای دیگر نماینده گانی که با طالبان کار می کنند؛ مشخص خواهد شد.