-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۲۰, یکشنبه

مردم می فهمیدند کار به این جا می کشد


وقتی خبر می شوی که رئیس صحت عامه بدخشان و عبدالبارى فايق از فعــــالان مدنى آن جابه اتهام همكارى با طالبان از سوى امنيت ملى بدخشان بازداشت شده اند؛ چه تصویری درذهن تان می آید؟ وقتی می شنوی که جنگ در دانشگاه تخار درجریان است؛ چه احساسی به شما دست می دهد؟

چرا مردم از حکومت بریده و به دشمن راه می دهند. دربدخشانف آن آدم های بالفطره ضد طالب، تحصیل یافته و آگاه از سرشت سیاه دشمن، از عوامل ارگ و جمهوری سه نفره، چی ها دیده اند که تن به چنین اجبار داده اند؟!

آیا این تسبیح گسسته جمهوری را می شود جمع کرد؟ بعید است.