-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱, جمعه

کاش‌که مفهوم قربانی فقط کشتن نبود

 کاش‌که مفهوم قربانی فقط کشتن نبود

کاش در قاموس‌مان این رسم‌ها اصلن نبود

کاش از قربان‌شدن تعریف واحد داشتیم

تیغ در دستان تو، چاقو به دست من نبود

کاش جای این که می‌کشتیم گاو و میش را

نفس خود را کشته بودیم و کسی دشمن نبود

کاش خونی را که می‌ریزیم از هابیل‌ها

بیشتر از خون حیوانات این برزن نبود

کاش می‌شستیم از آلودگی دستان‌مان

لکه‌های بربریت هیچ در دامن نبود

کاش جای جامه‌های تازه، دل می‌ساختیم

غیر از اندام‌نگاران هیچ پیراهن نبود

کاش قربانی به مفهوم خوشی و صلح بود

کاش در لب‌های‌مان جز عشق بر گفتن نبود

نجیب بارور