-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۱۴, دوشنبه

امریکا قطعاً از جمهوری سه نفره دفاع نمی کند

امریکا، شکست و نا امیدی خود در افغانستان را بیشتر از ناحیۀ کرزی و احمدزی می داند؛ تا پاکستان. بنا برین، ادعا جمهوری سه نفره که امریکا فصل نوین رابطه با ما را شروع کرده است؛ یک غدر تبلیغاتی است. حکومت اکنون هیچ پشتوانه یی ندارد و خودش را برای کوچ و کشی و فرار آماده کرده است. 

جبهه مقاومت ملی برای دفاع آماده گی می گیرد و جنگ درشمال بسیار گسترده و دوامدار خواهد شد. جنگجویان خارجی در ده سال اخیر تردد و تراکم بیش از حد تصور داشته است و امریکا دسته جات تروریستی را به جان روسیه و چین رها کرده است. امکان عملیات روسیه در مرز ها قوی است. روس ها خواستار تشکیل حکومت انتقالی اند و این تلاش ها سرعت گرفته است.