-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۱۵, سه‌شنبه

از سخنان کارل مارکس، فیلسوف و نظریه پرداز اقتصاد سیاسی...

 پول، وفاداری را به بی وفایی، عشق را به نفرت، نفرت را به عشق، فضیلت را به شرارت، شرارت را به فضیلت، حماقت را به هوش و هوش را به حماقت تبدیل می کند.