-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۲۵, جمعه

یک جماعت و چند خطا:

 

برخی علمای مفت خوار چرا سکوت اند؟

 و طالبان چرا به این آقایان احکام شرع را نمی آموزانند؟

اینان حتا به سنت های ایستادن در نماز آن هم در جماعت بلد نیستند، آقای عبدالله به اساس کدام روایت شرعی چشمان خود را در وقت نماز بسته‌یی؟آ آقای کرزی این خشوع و‌ خضوع نیست که نمایش دادی،  آقای غنی اگر در نماز اندکی هم بی توجه باشی ممکن نیست، به وضوح معلوم است که چشمان تو جایی را میپالند و میلان دید تو به جای قبله به سوی راست متمایل اند. آقای صالح به اصول سنت ایستادند، آقای دانش مهمانی آمده‌یی یا نماز یا به استقبال مهمانان، در هر دو مذهب قبول شده‌ی کشور ما رکوع و سجود وجود دارد، وقتی رکوع و‌ سجده کنی چپن پلو خوری ات کجا میافتد…؟ ایستادن یا حضور دل به پیشگاه خدا همین گونه کبر آلود است.   يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ … جواب این پرسش خدا را چگونه میدهی؟ نماز خوانان و‌ نماز دانان اصل را در قطار دوم جا داده اید، اگر پیش نماز سهوی در قرائت کند کدام تان توان فتحه دادن دارید؟ غنی و‌ کرزی که امتحان خود را داده اند و راه شان هم معلوم است که نه جهاد کردند و‌ بدتر از ما چیزی را نمیدانند متباقی چی خواهید کرد؟ اینجا سهمیه هم نیست که مستحق شوید. اهل مسلک نگاه غنی را زود تشخیص میدهند و‌ عالم دین که وابسته نباشد هم میداند که اینان کدام اشتباهات در نماز را دارند. ارچند پروردگار ما را به ولاتجسسو امر می‌کند و یا به لایسخر قومکم… مکلف 

میسازد، اما وقتی نماز تان را به رخ مردم میکَشید عیب تان را باید بدانید.

           خدا از شر شما ها و شیاطین ما را نجات دهاد

                                                    محمد عثمان نجیب