-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۲۴, پنجشنبه

غنی خائن که درخوست چیغ می زد؛ حالا خاموش است

این نقشه افغانستان به حالت سربریده، از سوی ‏انستیتوت‌ مطالعات استراتژیک اسلام‌آباد به تازه گی نشر شده است. 

قطع سرحوزه‌‌ واخان و پامیراز بدنه افغانستان به معنای آن است که پاکستان قطعاً در مفاهمه با چین، تصمیم دارد که جغرافیای پاکستان مستقیم به آسیای میانه وصل شود و به عبور از خاک افغانستان از طریق اسپین بولدک محتاج نباشد.

دولتی که شعار ماضی بعید از زبان برداشته نشده و پرچم  «لروبر» را حتی درمنازعات سیاسی داخلی خویش برضد رقبای سیاسی خویش تکان می دهد، تا اکنون خاموش است. 

نقشه فعلی افغانستان همان است که  سرمارتیمر دیورند پس از توافق با عبدالرحمان خان، ترسیم وخط اندازی کرده است؛ یعنی این خط باریک مرزی برتارک واخان، بخشی از همان توافقی است که امضاء شده است و اهمیتش با انفصال پشاور تا حوزه اتک مرتبط است.  پاکستان به این خیال است که درجنگ دوم افغانستان فاتح شده و با در دست داشتن مزدور ترین عناصر تاریخ « لروبر» دربازی آسیای میانه، دست بالا یافته، می خواهد افغانستان را از داشتن دستاویز معبر پاکستان به سوی آسیای میانه محروم کند و کماکان به حیث یک حایل بی مصرف تر ازگذشته نگهدارد.