-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۲۵, جمعه

سرباز به سلام کسی نیازمند نیست


پاسخ استوار عبدالکبیر ستوده به امرالله صالح

سرباز "سلام" نمی‌خواهد، سرباز "دل‌سوزی" و "ترحم" نمی‌خواهد، سرباز منتظر "تشویق" کسی نیست، سرباز منتظر "دسته‌گلی" نیست که وکیلی و وزیری و... روی دستش بگذارد، سرباز کودک نیست که با "چک‌چک" و "به‌به" "دل‌جویی"اش کرد و "دل‌خوش‌"اش ساخت. 

سرباز "سلاح" مي‌خواهد و "صلاحیت"، سرباز "حق" قانونی خود را می‌خواهد، سرباز می‌خواهد "فریب" داده نشود، سرباز می‌خواهد در میان جنگ و نبرد با دشمن، "تنها" گذاشته نشود و بدون "کمک" رها نگرد، سرباز می‌خواهد با خونش "معامله" صورت نگیرد، سرباز می‌خواهد آینده‌ی زن و فرزندش "تضمین" گرد، سرباز  می‌خواهد "غرور" و "شجاعت" و "دلیری" و "توانایی"اش با "جنگ‌های تدافعی" و "عقب‌نشینی‌های تکتیکی" زیر سوال نرود، سرباز می‌خواهد فداکاری‌ها و دست‌آوردهایش "مصادره" نگردد و به "حراج" گذاشته نشود.